Hakkımızda

Güvenlik, Entegre Tesis Yönetimi ve Temizlik Hizmetleri alanında hizmet veren SİPAHİ GRUP, bölgemiz ve ülkemizde aranılan, kendi konusu ve çalışma alanında lider bir firma olma amacındadır.

AR-GE çalışmalarına önem veren, sürekli kendini yenilemeyi, eğitimi kendisine ilke edinen, hizmet alma ve vermenin gerektirdiği tüm yükümlülükleri iyi bilen, hizmet verdiği tüm alan ve kurumlarda firma ilkeleri ve prensipleri doğrultusunda çalışmalarını başarı ile sürdürmek hedefindedir.

Sunulan hizmetler öğrenmeye ve öğretmeye açık, sadakat ve benimsemeye önem veren sürekli kendisini yenileyen, takım çalışmasını her zaman ön planda tutan personelle yürütülmektedir.

Amacımız; güvenlik, yönetim ve temizlik hizmetlerini en ekonomik, yasal mevzuatlara uygun, tam bir şeffaflık içinde, 365 gün 24 saat çalışarak yürütmektir.

KALİTEDE 6 ANAHTARIMIZ

PUKÖ
Planla, Uygula, Kontrol Et, Önlem Al.
5N1K
Ne? Neden? Ne Zaman? Nasıl? Nereye? Kim?
STANDARTLAŞMA
Temizlik ve Yönetim hizmeti vereceğimiz kişi ya da kuruluşa yönelik ihtiyaçları belirliyor ve kapsamlı bir hizmet planı tasarlıyoruz.
İLETİŞİM
İletilen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir.
DOĞRU VERİLERLE AÇIKLAMA
SİPAHİ YÖNETİM, verdiği hizmetlerde doğru analiz ve doğru verilerle en üst seviyede hizmet vermek ve bu verilerle tesisi ve yönetimi doğru yönlendirmek hedefi ve düşüncesindedir.
ÖNEMLİ NOTLARIN KONTROL EDİLMESİ
Her konu hakkında detaylı ve ayrı ayrı notlar tutularak yönetim kadememiz tarafından özenle değerlendirilerek alınması gerekli önlemlerin alınması için titizlikle yaklaşılacak alt yapıya sahiptir.

NEDEN SİPAHİ GRUP

 • Misyonumuz
 • Vizyonumuz
 • Kalite Politikamız
 • İlkelerimiz

Misyonumuz

“TEMİZ, HUZURLU VE REFAH İÇİNDE YAŞANAN MEKANLAR” YARATMAK

Misyon, kurumun kişiliği, kimliği ve varlık nedeni olup kuruluşun “varlık sebebim nedir?”, yani "niçin varım?" sorusuna verdiği cevaptır.

Temizlik Ve Yönetim şirketleri halkımızın ortak nitelikteki ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

Ülkemizdeki konutların birçoğu müstakil ev ya da apartman dairesi anlayışından ziyade, insanların birlikte yaşadığı, birlikte paylaştığı yerleşim alanlarına dönüşmüştür. Bu yerleşim alanlarının ortak özelliği; müşterek kullanıma açık mekanlarıyla, sosyal donatılarıyla, yeşil alanlarıyla, parklarıyla, toplumun ihtiyacını yerinde karşılamaya dönük olmasıdır.

Ortak kullanım alanlarının ve sosyal donatıların herhangi bir sorunla karşılaşmadan kullanılması, ortak alanlardaki aydınlatma ve sulama faaliyetlerinin devam edebilmesi, ısıtma sistemlerinin rantabl olarak çalıştırılması, temizlik ve hizmetli işlemlerinin aksamadan sağlanması gibi faaliyetler günümüz şartlarına uygun profosyonel bir yöneticilik anlayışının etkin bir biçimde yerine getirilmesi, siteyi huzur ve refah içerisinde yaşanan bir yerleşim birimi haline getirir.

Bu sebeple SİPAHİ GRUP, güvenlik, yönetim ve temizlik hizmeti verdiği mekanların huzur ve refah içerisinde yaşanan kaliteli bir mekana dönüştürülmesini kendisinin misyonu olarak kabul etmektedir.

Vizyonumuz

HİZMETTE VE KALİTEDE ÖRNEK YÖNETİM ŞİRKETİ OLMAK

Vizyon; kuruluşun "Ne olmak istiyoruz" sorusuna vereceği cevaptır.

Temel amacı ortak ihtiyaçların karşılandığı hizmet verilen gerçek ve tüzel kişilerden aldığı yetki ile ve yine yetki veren gerçek ve tüzel kişilerin kaynaklarını kullanarak hizmet üreten yönetimler genellikle eleştirilmektedir. Kaynakların israf edildiği, gerçek ve tüzel kişilerin görüş ve değerlendirmelerine yer verilmediği, bürokratik anlayışla hareket edildiği, formalitelere bağlı kalmak uğruna sorun çözme anlayışının feda edildiği ve benzeri birçok eleştiri yapılmaktadır.

Artık, güvenlik, temizlik ve yönetim şirketlerinin kendisine hizmet amacıyla kurulduğu ve dolayısıyla asıl patronun kendisi olduğu bilincine ulaşan gerçek ve tüzel kişiler, kendisine sunulanla yetinmemektedir.

Temizlik ve Yönetim şirketleri gerçek ve tüzel kişilere hizmet için kurulmuş tüzel kişilikleri olan kurumlardır. Dolayısıyla, bu şirketler için kalite, gerçek ve tüzel kişilere sunulacak hizmetlerin istenilen özelliklere sahip olmasıdır.

Burada kalite kavramındaki etkinlik, verimlilik ve zamanında sunumunun önemi de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında şirketler için kalite; gerçek ve tüzel kişilere yönelik hizmetlerin kendilerinden beklenen özellikleri taşıyan, etkin ve verimli biçimde ve zamanında üretilen hizmet olmalarını gerektirmektedir.

Bir şirketin hizmetinin hizmete bağlı özellikleri taşıması, etkin, verimli ve zamanında üretilmesinin yanında gerçek ve tüzel kişileri memnun edecek biçimde sunulması da önem arz etmektedir.

SİPAHİ GRUP, yönetim hizmetlerini sunduğu site sakinlerinin kendisinden beklediği hizmetleri kaliteli, verimli, etkin biçimde gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarıyla da diğer şirketlere örnek olmayı kendisine vizyon olarak belirlemiştir.

Kalite Politikamız

 • Gerçek ve tüzel kişilerin sürdürülebilir geleceğine yönelik bir vizyon amacıyla, tüm gerçek ve tüzel kişileri içine alan çalışma gruplarını oluşturarak yönetim anlayışını hayata geçirmek, gerçek ve tüzel kişilerin sorunlarını tespit edip çözümler için projeler oluşturmak ve bu doğrultuda gerçek ve tüzel kişileri memnuniyetini artırmak
 • Çalışanlarımızın, çalışma hayatının sürekli iyileştirilmesi için çaba sarf etmek, kişisel gelişimlerini sağlayıcı eğitimler planlamak
 • Şeffaf denetlenebilir ve üretken bir yönetim olmayı ilke edinerek, bugünü ve yarını planlayarak, gerçek ve tüzel kişilerden aldığımız destek ve güvenle “kendine odaklı değil gerçek ve tüzel kişiler odaklı olmak” politikamızdır.

İlkelerimiz

 • Sürekli gelişime ve değişime açık olmak
 • Adil ve tarafsız olmak
 • Katılımcı ve paylaşımcı yönetim
 • Gerçek ve tüzel kişilerin memnuniyetini ön planda tutmak
 • Toplumun değer yargılarına saygılı olmak
 • Etkin verimli ve adil kaynak kullanımı
 • Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak
 • İnsan haklarına saygılı olmak
 • Dürüstlük
 • Çevreye duyarlılık
 • Çağdaşlık

İletişim

Bize Ulaşmak İçin Aşağıdaki Formu Doldurabilirsiniz.