Aidat Ve Muhasebe

Şeffaf yönetim, takipçi sistem

Kat Mülkiyeti Kanunu ve Yönetim Planı uyarınca site bütçesinin (işletme projesi) hazırlanması. Tüm gelir ve giderlerin resmi olarak muhasebeleştirilmesi. Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması. Ödeme yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ya da kiracıların hukuk birimine havale edilmesi. Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi. Personel maaşlarının ödenmesi. Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi. Banka hesap hareketlerinin günlük takibi ve kayıt altına alınması. Ay sonlarında mali raporların hazırlanarak site sakinleri ve yönetim kurullarına sunulması. Dönem sonlarında yıllık faaliyet raporları ve mali raporların Genel Kurul’a sunulması.

Detaylar :

Aidat Takip ve Muhasebe hizmetleri kapsamında SİPAHİ GRUP olarak Kat Mülkiyeti Yasası’ na göre sitenin mali yıl bütçesinin, Kat Malikleri Genel Kurulu’nda görüşülerek kabul edilmesi gerekir. Ancak Genel Kurulda kabul edilmemişse Yönetim Kurulu, İşletme Projesi’ni hazırlar ve site sakinlerine tebliğ eder. Kesinleşmiş İşletme Projesi çerçevesinde toplanacak avans ve aidatlar sitenin mali bütçesini oluşturur. Bu kapsamda;

 • İşletme bütçesinin hazırlanması
 • Karar defteri, işletme defteri gibi resmi defterlerin noter tasdik işlemlerinin yaptırılması, yıl sonunda kapattırılması
 • Avans ve aidatların site yönetim hesabında toplanması
 • Ortak mahal elektrik, su, doğalgaz aboneliklerinin yapılması
 • Bütçede öngörülen mal ve hizmet alımlarının yapılması
 • Mal ve hizmet alım faturalarının ödenmesi
 • Personel maaşlarının ödenmesi
 • Ortak mahal aboneliklerine tahakkuk eden faturaların ödenmesi
 • Muhasebe kayıt işlemlerinin yapılması
 • Banka hesap hareketlerinin günlük takibi
 • Aidatını ödemeyen site sakinleri için yasal işlem yapılması
 • Her ayın sonunda mali raporların Yönetim Kuruluna sunulması
 • Her yıl sonunda yıllık faaliyet raporunun Genel Kurul’a sunulması vb. hizmetler