Hukuk Hizmetleri

Adaletli hizmet, yasal çözüm

Kat malikleri ya da kiracılardan aidat ve avans ödemelerini aksatanlar hakkında yasal işlemlerin yapılması. Ortak alanlara ilişkin ortaya çıkabilecek hukuki problemlere müdahale edilerek çözüm bulunması. Personele ilişkin çalışmalarda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması. Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin mevzuata uygun olarak yapılmasının sağlanması. Genel kurul toplantı ve kararlarının mevzuata uygunluğunun sağlanması. Kat Mülkiyeti Kanununun yöneticiye verdiği yetkiler doğrultusunda tüm hukuki işlemlerin yerine getirilmesi.

Detaylar :

Sitelerde yönetimsel anlamda uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku ve ilgili yasa hükümleri uygulanır. Bu kapsamda SİPAHİ GRUP tarafından aşağıdaki hukuki hizmetler verilmektedir.

  • Genel kurul toplantı ve kararlarının hukuka uygunluğunun sağlanması
  • Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3. şahıslar hakkında; Noter kanalıyla ihtar ve ihbarname çekilmesi, icra takibi yapılması, dava açılması
  • Mal ve hizmet alım sözleşmelerinin hukuki anlamda yapılması, vb. hizmetler.